Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2025!

Środa, 24 kwietnia 2024

Znamy już listę zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2025. Zespół Oceniający - w ostatnim etapie weryfikacji - dokonał bardzo trudnego wyboru i skierował do realizacji 6 propozycji projektów, których łączna wartość to 119 684,00 zł. Sprawdźcie, które projekty zwyciężyły. O szczegółach przeczytacie poniżej.

 

wynikiKLIKNIJ I ZOBACZ JAKIE PROJEKTY ZWYCIĘŻYŁY

 

Przypomnijmy: Zakończyła się właśnie czwarta edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, w ramach której mieszkańcy do wydania na zielone projekty mieli 120 000 złotych. Wartość jednego zadania nie mogła przekroczyć kwoty 40 000 zł.

Na składanie propozycji projektów mieszkańcy mieli miesiąc (cały marzec). Wpłynęło do nas 21 wniosków, jednak tylko 13 przeszło pozytywnie dwa pierwsze etapy weryfikacji. 8 projektów odpadło na etapie weryfikacji merytorycznej, której dokonywał Wydział Gospodarki Komunalnej, odpowiadający w naszym mieście m.in na zieleń.

W ostatnim etapie weryfikacji spotkał sie Zespół Oceniający, którego zadaniem było wyłonić najlepsze projekty, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 120 000 zł.

 

Zadaniem Zespołu Oceniającego było, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisują sięzałożenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kierował się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

 

(Zarządzenie B.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do  Zielonego Budżetu miasta Bierunia).

 

Skład Zespołu Oceniającego:

 • Krystian Grzesica -  Burmistrza Miasta Bierunia - przewodniczący zespołu,
 • Magdalena Kutynia - Wydział Promocji,
 • Anna Kulas - Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Grzegorz Plewniok - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 • Agnieszka Demska - Furgał - radna
 • Maria Sitko - radna
 • Krzysztof Karaś - przedstawiciel organizacji pozarządowej

SZCZEGÓŁY POD LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Do realizacji wybrane zostały nastepujące Zielone Projekty:

W związku z tym, że wartość pięciu najwyżej punktowanych projektów wyniosła 118 724,00 zł, w pozostałej do wykorzystania kwocie zmieścił się jedynie projekt:

Projekt ten zatem również zostanie zrealizowany w roku 2025.

Łączna wartość wszystkich sześciu projektów przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku to: 119 684,00 zł.

 

ZBMB

 

PODSUMOWUJĄC:

 • Do rozdysponowania w tegorocznej edycji Zielonego Budżetu było 120 000 zł.
 • Wartość jednego zielonego projektu nie mogła przekroczyć kwoty 40 000 zł.
 • Łączna wartość 13 projektów poddanych pod głosowanie to 163 688,00 zł.
 • Zespół Oceniający wybrał do realizacji 6 projektów, których łączna wartość wyniosła  119 684 zł.  

 

Szczegóły dotyczące przyznanych przez Zespół Oceniający punktów:

 

 

NAZWA PROJEKTU

Harmonijne

wpasowanie się w przestrzeń

Funkcjonalność

projektu

Pomysłowość projektu

Wpływ projektu na poprawę ekologii

Suma

punktów

1

AROMATERAPIA NA LEŻAKACH

 26

 22

 24

 23

95

2

BIAŁO CZERWONA ŚWIERCZYNIECKA

 28

 27

 26

 21

102

3

UKWIECONE RONDO

 34

 34

 33

 29

130

4

ORLE GNIAZDO

 34

 35

 34

 33

136

5

KĄTY ORŁA BIAŁEGO

 24

 20

 21

 18

83

6

ZACIENIONA ŚCIEŻKA

 25

 25

 23

 24

97

7

WIŚNIOWE CENTRUM PRZESIADKOWE

 31

 28

 29

 29

117

8

RATUJMY SKALNIAK

 24

 19

 18

 15

76

9

KROKUSOWA ALEJA ROWEROWA ETAP I UL.  Torowa i Bojszowska

 31

 28

 28

 25

112

10

ŁAWECZKA W CIENIU DRZEWKA

 28

 28

 28

 23

107

11

KWIECISTY BULODROM OS GRANITOWA

 29

 25

 28

 20

102

12

BIAŁO CZERWONE WYCISZENIE

 28

 28

 24

 25

105

13

ZIELONA ODBUDOWA

 31

 28

 30

 31

120

Załączniki:

Powrót